Νέα του έργου

Πρώτη offline συνάντηση P.E.rfect

Στο διάστημα 23-26 Μαρτίου 2023, στο Δουβλίνο (Ιρλανδία) πραγματοποιήθηκε η πρώτη offline συνάντηση έργου μιας καινοτόμου δράσης, με στόχο την ενδυνάμωση των ειδικών του αθλητισμού στο σχολικό σύστημα, που εργάζονται με παιδιά και νέους στο φάσμα του αυτισμού.
337565319_2869583516509890_6891208748426654758_n

Η κατάρτιση για την διαχείριση του αυτισμού και της συμπεριφοράς για τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής είναι μια πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+ (2022-2-IE01-KA220-SCH-000100336), με στόχο να επηρεάσει την καλύτερη ένταξη των μαθητών με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος στα σχολεία και στον αθλητισμό. Με την κατάρτιση εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής, το έργο αυτό θα επηρεάσει τις βασικές ικανότητές τους για την εργασία με μαθητές με ΔΦΑ και, η κατάρτιση μιας ομάδας εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής θα έχει μεγάλο αντίκτυπο σε άλλους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής σε κάθε χώρα εταίρο. Αυτό θα έχει αντίκτυπο στην ευαισθητοποίηση για αθλητικές δραστηριότητες για άτομα με αυτισμό στην ΕΕ.

Οι κύριοι στόχοι του έργου P.E.rfect είναι:

– Να εντοπιστούν τα κενά και να καταγραφούν οι τρέχουσες καλές πρακτικές που σχετίζονται με τη φυσική αγωγή των μαθητών με αυτισμό στα δημοτικά σχολεία,

– Να αναπτυχθεί ένα πρότυπο μικτό πρόγραμμα κατάρτισης και υλικό για τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, παρέχοντάς τους δεξιότητες για την αποτελεσματική υποστήριξη της ένταξης των μαθητών με αυτισμό και επίσης για την αποτελεσματική διαχείριση της ακατάλληλης συμπεριφοράς των μαθητών,

– Να δοκιμαστεί πιλοτικά το υλικό και το πρόγραμμα κατάρτισης που αναπτύχθηκε σε εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής των χωρών εταίρων και να αξιολογηθεί η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητά τους, καθώς και ο αντίκτυπός τους,

– Να μοιραστεί το πρόγραμμα, τα εργαλεία και το υλικό με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να προβεί σε εισηγήσεις προς τους εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του P.E.rfect είναι τα εξής:

1. Το εκπαιδευτικό πακέτο “P.E.rfect” που περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα σπουδών, ένα εγχειρίδιο για τους καθηγητές φυσικής αγωγής και μια εργαλειοθήκη, όλα διασυνδεδεμένα μεταξύ τους.

2. Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης στην οποία θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα της δράσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτές που θα εκπαιδεύσουν καθηγητές φυσικής αγωγής. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα λειτουργήσει επίσης ως διαδικτυακή ανοικτή εκπαιδευτική πηγή για όλους τους ενδιαφερόμενους.

3. Ένα σύνολο μαθημάτων e-Learning, θα παρέχει κατάρτιση στους εκπαιδευτές για να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής, σχετικά με τις τεκμηριωμένες διδακτικές προσεγγίσεις (με βάση την ABA, το TEACCH και την αισθητηριακή ολοκλήρωση) για την καθοδήγηση και την υποστήριξη των παιδιών με αυτισμό και την ένταξή τους στην γενική τάξη.

4.18+5 εκπαιδευτές (3 από κάθε χώρα + τουλάχιστον 5 σε τοπικό επίπεδο), θα εκπαιδευτούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής των σχολείων μέσω της χρήσης του εκπαιδευτικού πακέτου και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης

5. 30+5 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (5 από κάθε χώρα + τουλάχιστον 5 σε τοπικό επίπεδο), θα εκπαιδευτούν μέσω της πλατφόρμας e-Learning

6. Εκδηλώσεις για την προώθηση του έργου, των πνευματικών του αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων του μεταξύ εκπαιδευτών, μεντόρων, ακαδημαϊκών, καθηγητών φυσικής αγωγής, ατόμων με ΔΦΑ, των οικογενειών και των φροντιστών τους, οργανώσεων που ασχολούνται με τις ΔΦΑ, ερευνητών, φορέων χάραξης πολιτικής και μεταρρυθμίσεων και σχετικών ενδιαφερομένων).

Το P.E.rfect είναι μια ευρωπαϊκή συνεργασία 7 χωρών, που περιλαμβάνει τους ακόλουθους εταίρους: Sina Svetulka, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας- Vimodo ltd, Κύπρος- Bulgarian Sports Development Association, Βουλγαρία- ACD La Hoya, Ισπανία- Masarykova univerzita, Τσεχική Δημοκρατία- Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi, Πολωνία.