Новости за проектот

Промотивно видео за проектот P.E.rfect

Погледнете го нашето промотивно видео за иницијативата P.E.rfect.
sala-deca

Овој проект кофинансиран од #ErasmusPlus има за цел да поттикне подобро вклучување на учениците со нарушувања од спектарот на аутизам во училиштата и во спортот. Со обезбедување на специјализирана обука на наставниците по физичко и здравствено образование, ќе ги подобриме нивните клучни компетенции за работа со ученици со нарушување на аутистичниот спектар. Нашата крајна цел е да создадеме ефект на снежна топка, вклучувајќи повеќе наставници во секоја земја-партнер и позитивно влијание врз подигнувањето на свеста за спортските активности на лицата со аутизам во ЕУ.

Придружете ни се во промовирањето на инклузивноста и поддршка на учениците со аутизам преку спортот!

#ErasmusPlus#AutismInclusion#PESchoolTeachers#Inclusivity#SportsForAll#BeInclusive