Проект по програма "Еразъм+“

За перфектни учители по физическо възпитание и спорт

Бъдете първите, които ще научат кога платформата за обучение ще бъде готова за използване!

За проекта

Проект „An Autism and Behaviour Management training for P.E. school teachers“, с акроним P.E.rfect, е инициатива, съфинансирана по програма “Еразъм+” (2022-2-IE01-KA220-SCH-000100336), която има за цел да овласти учителите по физическо възпитание и спорт да подкрепят ефективното включване на деца с разстройства от аутистичния спектър в образованието, като им предостави подходящи умения, знания, ефективни стратегии и обучение, съобразено с местните условия. Чрез обучение на учителите по физическо възпитание, този проект ще подобри ключови им компетенции за работа с ученици с аутизъм и по този начин, ще окаже голямо влияние върху други учители по физическо възпитание и спорт във всяка партньорска държава.

Новини

Първа среща по проект P.E.rfect

Първа среща по проект P.E.rfect

В периода 23-26 март 2023 г., в Дъблин, Ирландия се проведе първа среща по проект „P.E.rfect“, който има за цел…

Партньори по проекта са:

INSIDE EU - Ирландия

Организацията INSIDE EU е създаден в Трале, Кери, Ирландия, от Дирк ван дер Мерве, спортист, треньор и ментор, за да предостави възможност за овластяване и адаптирана физическа активност за укрепване на здравето на хората с увреждания, особено на тези в инвалидни колички.

Прочетете повече

Sina Svetulka - Република Северна Македония

Асоциацията за подобряване на качеството на живот на хората с разстройства от аутистичния спектър “Sina Svetulka“ е основана на 28.02.2017 г., в Скопие, Република Северна Македония, въз основа на 15-годишния опит в областта на аутизма на нейните основатели.

Прочетете повече

Masaryk University - Република Чехия

Masaryk University е основан през 1919 г., в Бърно, Чехия. Институтът за изследвания в областта на приобщаващото образование е част от Факултета по педагогика. Основните му цели включват: Изследвания в областта на прилагането на принципите на образователното и социалното приобщаване, създаване на платформа за развитие на млади изследователи и подпомагане на докторанти по образование за лица със специални нужди.

Прочетете повече

ACD LA HOYA - Испания

ACD La Hoya е испанска културна и спортна асоциация, с основни принципи за сътрудничество, интеграция, опазване на околната среда, солидарност, хуманност, общочовешки ценности и приобщаваща среда, в която всеки член на общността може да твори, да мисли, да реализира идеите си и да изгражда позиции и мнение по важни въпроси.

Прочетете повече

АРБС - България

Асоциация за развитие на  българският спорт /АРБС/ е създадена през 2010 г., като организация с нестопанска цел в обществена полза, посветена на развитието на българския спорт и подобряването на спортната култура в България.

Прочетете повече

2-removebg-preview

Vimodo - Кипър

Vimodo е изследователска и образователна организация, базирана в Кипър, специализирана в областта на научните изследвания, иновациите и социалното включване. Стремим се да разработваме и прилагаме устойчиви решения, за да отговорим на нуждите на лицата със специални потребности и техните семейства.

Прочетете повече

skola-logo

Szkola Podstawowa z - Полша

12-о основно училище в Краков, Полша. В училището се обучават 400 ученици, включително 73 деца от украински произход. В училището има два вида класове – класически и интеграционни.

Прочетете повече