Novinky projektu

První offline setkání projektu P.E.rfect

Ve dnech 23.-26. března 2023 se v Dublinu (Irsko) konalo první offline setkání projektu inovativní akce, jejímž cílem je posílit postavení sportovních odborníků ve školském systému, kteří pracují s dětmi a mládeží z autistického spektra.
337565319_2869583516509890_6891208748426654758_n

Školení o autismu a zvládání chování pro učitele tělesné výchovy na školách je iniciativa spolufinancovaná programem Erasmus+ (2022-2-IE01-KA220-SCH-000100336), jejímž cílem je ovlivnit lepší začlenění žáků s poruchami autistického spektra do škol a také do sportu. Školením učitelů tělesné výchovy tento projekt ovlivní jejich klíčové kompetence pro práci s žáky s poruchami autistického spektra a proškolení skupiny učitelů tělesné výchovy bude mít velký dopad na ostatní učitele tělesné výchovy v každé partnerské zemi. To bude mít dopad na zvýšení povědomí o sportovních aktivitách pro osoby s autismem v EU.

Hlavními cíli projektu P.E.rfect jsou:

– Zjistit nedostatky a zmapovat stávající osvědčené postupy týkající se tělesné výchovy žáků s autismem na základních školách;

– vytvořit modelový kombinovaný vzdělávací program a materiály pro učitele tělesné výchovy, které jim poskytnou dovednosti pro účinnou podporu začleňování žáků s autismem a také pro účinné zvládání nevhodného chování žáků;

– pilotně ověřit vyvinuté materiály a školící program pro učitele tělesné výchovy v partnerských zemích a vyhodnotit jejich vhodnost a účinnost a jejich dopad;

– Sdílet program, nástroje a materiály se zúčastněnými stranami a vydat doporučení pro tvůrce národních politik v Evropě a na Balkáně.

Očekávané výsledky projektu P.E.rfect jsou:

1. Vzdělávací balíček “P.E.rfect” zahrnující učební plán, příručku pro učitele tělesné výchovy a soubor nástrojů, které jsou vzájemně propojeny.

2. E-learningová platforma, na kterou budou nahrány výstupy iniciativy, aby je mohli využívat školitelé, kteří budou školit učitele tělesné výchovy. E-learningová platforma bude rovněž fungovat jako online otevřený vzdělávací zdroj pro všechny zainteresované strany.

3. Soubor e-learningových kurzů poskytne školitelům školení k získání znalostí, dovedností a kompetencí pro školení učitelů základních škol a učitelů tělesné výchovy o výukových přístupech založených na důkazech (založených na ABA, TEACCH a senzorické integraci), které povedou a podpoří děti s autismem a pomohou jim začlenit se do běžné třídy.

4. 18+5 vyškolených školitelů (3 z každé země + minimálně 5 na místní úrovni), jak školit učitele tělesné výchovy na školách prostřednictvím vzdělávacího balíčku a e-learningové platformy.

5. 30+5 učitelů základních škol (5 z každé země + minimálně 5 na místní úrovni), vyškolených školiteli v používání vzdělávacího balíčku a prostřednictvím e-learningové platformy.

6. Multiplikační akce k propagaci projektu, jeho intelektuálních výstupů a výsledků mezi školiteli, mentory, akademickými pracovníky, učiteli tělesné výchovy, jedinci s poruchou autistického spektra, jejich rodinami a opatrovníky, organizacemi zabývajícími se poruchou autistického spektra, výzkumnými pracovníky, tvůrci politik a reformátory, a příslušnými zúčastněnými stranami.

Projekt P.E.rfect je evropskou spoluprací sedmi zemí, do níž jsou zapojeni následující partneři: Institute for Studies in Social Inclusion, Diversity and Engagement, Irsko; Sina Svetulka, Republika Severní Makedonie; Vimodo ltd, Kypr; Bulgarian Sports Development Association, Bulharsko; ACD La Hoya, Španělsko; Masarykova univerzita, Česká republika; Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi, Polsko.